HOME Global IT 学请

学请

ִб Ʈа ȯմϴ.

学请

请参亚学ί网 

语学请

Global IT研请

 • 2020Ҵ111 - 1220 : 请
 • 2020Ҵ1225 - 2021Ҵ14 : 审查
 • 2021Ҵ17 : ̫发
 • 2021Ҵ18 - 115 : 学费缴纳
 • 2021Ҵ118 : 标学许ʦ书发ۯ
 • 2021Ҵ226 : 说٥会
 • 1. 学请书 1份, 请书并签٣
 • 2. 2张 - 3.5X 4.5cm (护)
 • 3. 护 - 页复1份 (页)
 • 4. 学证٥书, 毕业证٥份 (须学历学认证)
 • 5. 绩单 1份
 • 6. ʫ属关ͧ证٥书 1份 (۰择)
  • (1) 亲属关ͧ证٥书
  • (2) ʫ户Ϣ
   * : ݫٽ离异时关证٥
 • 7. 财产证٥
  • (1) 10000ڸγ证٥ 1份 (须个内开)
  • (2) ݫٽ职证٥证٥
  • * : 学请书书, 为况ʦ书